Villkor och Regler

ANVÄNDARVILLKOR WEBBPLATS

https://lockerroom.adidas.se/ drivs av adidas International Trading B.V., ett företag registrerat i Nederländerna under företagsnummer 33305842, med huvudkontor på Atlas Arena, Africa Building, Hoogoorddreef 9a, 1101 BA Amsterdam ZO, Nederländerna (”Operatören”). adidas AG är moderbolaget i adidas Group, som omfattar flera dotterbolag, bland annat adidas International Trading B.V.

1.               Förstå dessa användarvillkor

1.1            Dessa användarvillkor (dessa ”Villkor”) beskriver hur du får tillgång till och använder Webbplatsen.

1.2            När vissa ord och fraser används i dessa Villkor, har de specifika betydelser (dessa är så kallade ”definitioner”). Du känner igen dessa definitioner, då de börjar med en versal (även om de inte står i början av en mening). När en definition används, har den betydelsen som den har fått i avsnittet i dessa Villkor där den definierades (dessa betydelser hittar du genom att titta på meningen där definitionen står inom parentes och citationstecken).

1.3            När vi i dessa Villkor hänvisar till ”vi”, ”oss” eller ”vår/vårt”, menar vi Operatören och när vi hänvisar till ”du”, ”dig” eller ”din/ditt” menar vi dig, personen som besöker eller använder Webbplatsen.

1.4            Observera dock att dessa Villkor inte gäller beställningar av Produkter (som definieras i punkt3.1) som du gör med hjälp av tjänsterna som erbjuds på Webbplatsen. Om du gör en beställning via Webbplatsen, kommer en lokal återförsäljare att kontakta dig och om du genomför köpet och betalningen av Produkterna, ingår du ett direkt avtalsförhållande med den återförsäljaren, som regleras av återförsäljarens villkor.

1.5            Observera att vi endast använder dina personuppgifter i enlighet med vår sekretesspolicy (finns här).

2.               Webbplatsen

2.1            Webbplatsen är endast för användare i Sverige. 

2.2            Webbplatsen är avgiftsfri. Vi garanterar inte att Webbplatsen, eller innehåll på den, alltid kommer att vara tillgänglig eller visas utan avbrott. Tillgång till Webbplatsen tillåts tillfälligt. Vi kan upphäva, dra tillbaka, avbryta eller ändra hela eller någon del av Webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga om Webbplatsen av någon anledning inte är tillgänglig vid en viss tidpunkt eller under en viss period. Vi kan när som helst uppdatera Webbplatsen och/eller ändra innehållet på den.

2.3            Du ansvarar för att vidta alla nödvändiga åtgärder för att du ska ha tillgång till Webbplatsen. Du ansvarar också för att se till att alla personer som har tillgång till Webbplatsen via din internetanslutning känner till dessa Villkor och att de följer dem.

2.4            Webbplatsen och innehållet på den tillhandahålls endast för allmänna informationssyften. De är inte avsedda att vara liktydiga med råd som du ska lita på.

2.5            Du får endast använda Webbplatsen för eget privat och icke-kommersiellt bruk (men du har rätt att använda Webbplatsen för att designa produkter för användning av ett professionellt lag som du har rätt att företräda). Du får framför allt inte använda denna Webbplats i syfte att designa produkter inom ramen för ett företag för vidare försäljning till tredje part. 

3.               Produkter

3.1            Webbplatsen innehåller produkter som helt och hållet designats och skapats av oss som, även om de har designats av oss, kan anpassas eller ändras av dig genom val av material, färger eller annan sådan anpassning som regelbundet finns på Webbplatsen, som att lägga till ett namn, en laglogo, sponsorlogo eller ett spelarnummer (”Skräddarsydda produkter”).Om du vill beställa sådana produkter (”Produkter”), görs detta via en återförsäljare i enlighet med punkt1.4och återförsäljaren är ensam ansvarig för de fysiska Skräddarsydda produkterna och leverans av Produkterna samt uppfyllandet av alla övriga villkor i deras avtal med dig.

3.2            Observera att Produkterna som visas på Webbplatsen är föremål för lagertillgängligheten hos tillämpliga återförsäljare. Vi kommer att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om vi får kännedom om att vårt lager av en viss produkt börjar ta slut, men vi erbjuder inga garantier att vissa produkter kommer att finnas i lager hos våra återförsäljare när som helst.

3.3            Priserna som anges på Webbplatsen är endast våra egna rekommenderade återförsäljningspriser (RRP). Enskilda återförsäljares priser kan variera.  Återförsäljaren kommer att kontakta dig för att bekräfta det faktiska priset på de Produkter som du beställer, inklusive eventuella kostnader för Skräddarsydda produkter.

3.4            Du ansvarar själv för att kontrollera detaljerna i din beställning samt att alla anpassningar som du vill göra på Skräddarsydda produkter är korrekta när du bekräftar ditt avtal med tillämplig återförsäljare. 

3.5            Små skillnader i färg och andra Produktvariationer kan förekomma till följd av annorlunda bildåtergivning, displayteknik eller andra tekniska orsaker. Vi ansvarar inte för dessa variationer och avvikelser eller för tryckfel, produktbeskrivningar eller uppenbara fel på Webbplatsen.

4.               Ditt konto och lösenord

4.1            Du måste registrera ett konto hos oss på Webbplatsen för att göra en beställning på produkter som finns på Webbplatsen (”Konto”). Om du registrerar ett Konto, ombeds du att tillhandahålla viss information (som din e-postadress) samt att skapa ett lösenord, som en del av våra säkerhetsrutiner. Du måste betrakta ett sådant lösenord som konfidentiellt och du får inte lämna ut det till tredje part.

4.2            Vi har rätt att när som helst inaktivera Konton och/eller lösenord om det är vår rimliga åsikt att du inte följer bestämmelserna i dessa Villkor.

4.3            Om du vet eller misstänker att någon annan än du känner till dina inloggningsuppgifter till ditt Konto måste du omgående meddela detta till oss klicka här.

4.4            Du ansvarar för all obehörig användning av dina Kontoinloggningsuppgifter.

5.               Godtagbar användning

Allmänt

5.1            Du går med på att inte:

5.1.1             använda Webbplatsen på något sätt som bryter mot dessa Villkor eller tillämplig lokal, nationell eller internationell lag eller förordning,

5.1.2             kopiera eller på annat reproducera eller sälja vidare någon del av Webbplatsen såvida inte detta uttryckligen tillåts i dessa Villkor,

5.1.3             använda Webbplatsen för kommersiella eller affärsmässiga ändamål (annat än att designa Produkter för användning av dig och ditt lag) eller

5.1.4             göra någon handling eller sak som kan skada, störa eller på annat sätt försvåra driften av Webbplatsen eller utrustning, nätverk eller programvara som används i driften av Webbplatsen.

Kundinnehåll

5.2            Om det är så att du tillhandahåller/laddar upp innehåll till Webbplatsen, inklusive innehåll som du laddar upp som en del av en Skräddarsydd produkt, vare sig detta är bilder, text, eller annat material, måste innehållet som du tillhandahåller (”Kundinnehåll”) uppfylla följande regler:

5.2.1             det får inte bestå av eller innehålla namnet på en produkt, tjänst, företag, organisation eller event som tillhör någon annan (om du inte har fått tillämplig rätt att göra det, till exempel i samband med ett sponsorarrangemang för ett lag), 

5.2.2             det får inte bestå av eller innehålla namnet eller smeknamnet på en känd person (levande eller död),

5.2.3             det får inte göra, eller skulle kunna göra, intrång på tredje parts varumärken eller immateriella rättigheter,

5.2.4             det får inte vara oanständigt, kränkande, stötande eller rasistiskt och det får inte främja eller anstifta till hat eller fysisk skada mot någon,

5.2.5             det får inte trakassera eller mobba en annan person,

5.2.6             det måste vara sant och ärligt i den mån du vet,

5.2.7             det får inte vara nedsättande för någon,

5.2.8             det får inte använda någon annans material eller innehåll eller kränka någons rättigheter eller sekretess,

5.2.9             det får inte innehålla en annan persons personuppgifter (annat än namn på tröjor som är tillåtna som en del av den Skräddarsydda processen) eller konfidentiell information om andra personer och

5.2.10          det får inte främja eller tolerera terrorism, våld eller olagligt beteende.

Vi förbehåller oss rätten att neka Kundinnehåll som vi tycker faller under någon av kategorierna ovan. Kom också ihåg att vissa specialtecken inte stöds av vårt system.

5.3            Du garanterar att allt Kundinnehåll som du levererar till/laddar upp på Webbplatsen följer bestämmelserna i Villkoren, och att vår användning av Kundinnehållet i enlighet med dessa Villkor inte inkräktar på tredje parts immateriella rättigheter. Du bekräftar och godkänner att du ansvarar för eventuell förlust eller skada som vi drabbas av till följd av ditt brott mot denna garanti.

5.4            Vi förbehåller oss rätten att vägra att acceptera eller neka eller sluta att använda Kundinnehåll som tillhandahålls av en person som vi tror strider mot dessa Villkor.

Virus

5.5            Vi garanterar inte att Webbplatsen kommer att vara helt säker eller fri från fel eller virus. Du ansvarar för att konfigurera din informationsteknik, dina datorprogram och din plattform för att få tillgång till Webbplatsen och vi rekommenderar att du använder ditt eget antivirusprogram.

5.6            Du får inte missbruka Webbplatsen genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är destruktivt eller tekniskt skadligt. Du får inte försöka få obehörig åtkomst till Webbplatsen, servern där Webbplatsen lagras eller annan server, dator eller databas ansluten till Webbplatsen. Du får inte attackera Webbplatsen via en överbelastningsattack eller en distribuerad överbelastningsattack. Genom att bryta mot denna bestämmelse kan det vara så att du begår ett brott. Vi kommer att rapportera sådana brott till tillämpliga brottsbekämpande myndigheter och vi kommer att samarbeta med dessa myndigheter genom att lämna ut din identitet till dem. I händelse av ett sådant brott kommer din rätt att använda Webbplatsen omedelbart att upphöra.

6.               Immateriella rättigheter

6.1            Vi (eller vårt dotterbolag) äger eller är licensinnehavare för alla immateriella rättigheter på Webbplatsen och dess innehåll, Produkterna (med förbehåll för punkt6.2), adidas namn och märke, alla adidas egna teckensnitt samt adidas produktnamn, bilder, förpackning och alla andra varumärken, tjänstemärken, logotyper och märkesnamn som finns på produkter tillhörande adidas Group, produktförpackning och/eller på Webbplatsen, vare sig de är registrerade eller inte. Dessa skyddas av lagstiftning och fördrag om immateriella rättigheter runt om i världen. Alla sådana rättigheter förbehålls.

6.2            Du garanterar att du är ägare eller licensinnehavare av alla immateriella rättigheter i allt Kundinnehåll som du laddar upp som en del av en Skräddarsydd produkt. Allt kundinnehåll som laddas upp på vår Webbplats kommer att anses som icke-konfidentiellt och ej äganderättsskyddat. Du behåller hela din äganderätt till ditt Kundinnehåll, men du ger oss härmed en obegränsad, global, icke-exklusiv, royaltyfri, överförbar licens att använda, lagra, kopiera, reproducera, distribuera, utarbeta härledda verk samt visa Kundinnehåll i samband med den tjänst som tillhandahålls av Webbplatsen och i alla medier samt att distribuera och göra det tillgängligt för tredje part, inklusive alla tillämpliga återförsäljare.    

6.3            Du har inte rätt att använda, och får inte använda, någon av våra immateriella rättigheter annat än de som anges i dessa Villkor. Du får inte använda Webbplatsen (eller någon del av den eller dess innehåll) för kommersiella ändamål. Du får endast ladda ned material från Webbplatsen för din icke-kommersiella, personliga användning. Men du får inte ändra något av materialet och du får inte kopiera, distribuera, sprida, visa, presentera, reproducera, publicera, utfärda licens för, skapa härlett arbete utifrån, överlåta eller sälja sådant material.

6.4            Ingen del av Webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, text, design, grafik, fotografier och bilder som finns på den, får kopieras, reproduceras, publiceras, laddas upp, postas, ändras, spridas eller distribueras eller på annat sätt användas för icke-personliga, offentliga eller kommersiella syften utan föregående skriftligt medgivande.

6.5            Meddelanden eller material som du skickar till oss via Webbplatsen, via e-post eller på annat sätt, kommer att behandlas som ej äganderättsskyddad och icke-konfidentiell (förutom meddelanden som handlar om din beställning om du använder Webbplatsen för att köpa produkter från oss). Vi är fria att publicera, visa, posta, distribuera och på annat sätt använda idéer, förslag, koncept, designer, kunskap samt annan information som finns i meddelanden eller material för alla syften, inklusive, men inte begränsat till, att utveckla, tillverka, göra reklam för och marknadsföra oss och våra produkter.

7.               Vårt ansvar

7.1            Ingenting i dessa Villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för:

7.1.1             dödsfall eller personskada orsakad av vår oaktsamhet,

7.1.2             bedrägeri eller vilseledande information och

7.1.3             ärenden i vilka det skulle vara olagligt för oss att utesluta eller begränsa vår ansvarsskyldighet.

7.2            I enlighet med punkt 7.1 tar vi inget ansvar för den Skräddarsydda produkten och/eller återförsäljares handlingar eller underlåtenhet (inklusive återförsäljares underlåtenhet att följa villkoren i deras avtal med dig).  

7.3            I enlighet med punkt 7.1 kommer vi inte att kunna hållas ansvarigt för några förseningar eller underlåtenhet att utföra eller efterleva dessa Villkor om denna försening eller underlåtenhet beror på en orsak som ligger utanför vår rimliga kontroll. 

7.4            Vi tar inget ansvar för innehållet på webbplatser som är länkade till från Webbplatsen (inklusive länkar till våra kommersiella sponsorer och partner). Sådana länkar ska inte tolkas som vårt godkännande av dessa länkade webbplatser. Vi ansvarar inte för förlust eller skada som kan uppkomma från din användning av dessa.

Om du är en konsument:

7.5            Om vi inte följer dessa Villkor är vi ansvariga för förlust eller skada som du lider och som är ett förutsebart resultat av att vi bryter mot dessa Villkor eller vår oaktsamhet, men vi är inte ansvariga för förlust eller skada som inte är förutsägbar. Förlust eller skada kan förutses om den var en uppenbar konsekvens av vår överträdelse eller om den var övervägd av dig och oss när du besökte Webbplatsen.

7.6            Ingenting i dessa Villkor påverkar dina lagstadgade rättigheter.

7.7            Vi tillhandahåller endast Webbplatsen för privat och enskilt bruk. Du samtycker till att inte använda Webbplatsen, eller innehåll på Webbplatsen, för kommersiella eller affärsmässiga ändamål och vi har inget ansvar för dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust av affärsmöjligheter.

8.               Upphävande och avslutande

8.1            Om du bryter mot något av dessa Villkor kan vi omedelbart göra någon eller alla av följande (utan begränsning):

8.1.1             utfärda en varning till dig,

8.1.2             tillfälligt eller permanent ta bort Kundinnehåll som laddats upp av dig på Webbplatsen,

8.1.3             tillfälligt eller permanent återkalla din rätt att använda Webbplatsen,

8.1.4             stänga av eller avsluta ditt Konto,

8.1.5             utfärda rättsliga åtgärder mot dig om ersättning av alla kostnader till följd av överträdelsen (inklusive, men inte begränsat till, rimliga administrativa och rättsliga kostnader),

8.1.6             vidta ytterligare rättsliga åtgärder mot dig och/eller

8.1.7             avslöja sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen anser är nödvändigt att göra.

9.               Ändringar i dessa Villkor

9.1            Vi kan när som helst göra ändringar i dessa Villkor (om det, till exempel, kommer en lagändring som innebär att vi behöver ändra dessa Villkor). Kontrollera regelbundet dessa Villkor för att säkerställa att du förstår Villkoren som gäller vid den tidpunkt när du besöker och använder Webbplatsen.

10.            Annan viktig information

10.1         Var och en av punkterna i dessa Villkor fungerar separat. Om någon domstol eller behörig myndighet beslutar att någon av dem är olaglig och inte verkställbar fortsätter övriga punkter att ha full kraft och effekt.

10.2         Om vi inte kräver att du utför dina skyldigheter enligt dessa Villkor, eller om vi inte driver våra rättigheter gentemot dig, eller om vi dröjer med att göra så, betyder det inte att vi har avstått från våra rättigheter gentemot dig och det betyder inte att du inte måste uppfylla dessa skyldigheter. Om vi avstår rätten att ställa dig till svars, kommer vi endast att göra detta skriftligen, och det betyder inte att vi automatiskt kommer att avstå denna rätt senare.

10.3         Vi förbehåller oss rätten att lägga ut våra skyldigheter enligt dessa villkor på underentreprenad, och överföra, tilldela eller förnya alla eller någon av våra rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till en medlem av adidas Group, under förutsättning att dina rättigheter enligt dessa villkor inte påverkas. Du får inte använda underleverantörer, överlåta eller på annat sätt överföra några av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan vårt skriftliga samtycke.

10.4         Om du vill ha mer information om tvistlösning online, följ denna länk till Europeiska kommissionens webbplats:http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Denna länk tillhandahålls endast i informationssyfte, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr. 524/2013.  Vi är inte skyldiga att delta i tvistlösning online.

11.            Gällande lag och jurisdiktion

11.1         Dessa Villkor ska styras av Nederländernas lagar. Detta påverkar inte tillämpliga obligatoriska rättigheter enligt lagen i ditt hemland.

11.2         Det står dig fritt att hänskjuta eventuella tvister som kan uppstå under dessa villkor antingen till behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna, eller till behörig domstol i det land där du har din hemvist, om detta land är en EU-medlemsstat, där domstolar, med undantag för andra domstolar, är behöriga att lösa sådana tvister. Vi kommer att hänskjuta eventuella tvister som kan uppstå under dessa Villkor till behörig domstol i det land där du har din hemvist, om detta är i en EU-medlemsstat eller till behörig domstol i Amsterdam, Nederländerna.

12.            Kontakta oss

Om du mot förmodan har ett klagomål, kommer vi att försöka lösa problemet och undvika att det inträffar igen i framtiden. Du kan alltid kontakta oss genom att klickahär.

Villkoren uppdaterades senastseptember 2018